• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Onze visie

Stel je voor: overal waar je kijkt, of je nu thuis bent of op reis, of je nu werkt of speelt, dat er een hand is die zich naar je uitstrekt, om je te ondersteunen, om je ervaringen mee te delen, om elkaar te ontmoeten. Stel je de interactie voor tussen economie, politiek, familie en maatschappij, waar we samenwerken, elkaar steunend nabij zijn, menselijk, met oog voor de persoon, voor de omstandigheden – voor het moment! Graag willen wij deze verbindende handen met elkaar vormen: Hands with Hands.

Dit is onze visie en we geloven dat dit mogelijk is.

Kun je de laatste keer terughalen dat je hebt "gegeven"? Dat je iets of iemand hebt geholpen met je tijd, je energie of met je geld? Wat voelde je en hoe was het voor jou om te geven? Misschien wat het een leerervaring, een hart verwarmende ervaring of misschien kreeg je een inzicht in jezelf of anderen? Maar zonder enige twijfel zul je iets gekregen hebben. Geven = krijgen. In een dubbelzijdige samenwerking waarin we allemaal bijdragen en we allemaal terugkrijgen ontstaat gezonde synergie .

class1

Onze Doelen:

  • Om individuen en organisaties te ondersteunen, aanmoedigen en onderwijzen, zodat zij projecten die anderen zullen helpen kunnen creëren, initiëren en uitvoeren.
  • Om projecten te initiëren, promoten en financiëel ondersteunen welke menselijke empowerment steunen (b.v. als we met een locale gemeenschap werken ontwikkelen we samen oplossingen, zijn we gevoelig voor culturele aspecten en stimuleren we milieuvriendelijke en duurzame opties i.p.v. dat we een ideaal opdringen)
  • Om gelegenheid te creëren waar mensen vrijwilligerswerk kunnen doen, kunnen leren en ondersteunende communicatie kunnen faciliteren (b.v. inspirerende lezingen, discussie forums en werkgroepen). We hopen je aan te moedigen om je eigen manier te vinden waarop je kunt bijdragen aan de noden en het welzijn van anderen.

Vrijwilligerswerk

HwH gaat niet alleen over geld en donaties, al is geld zeer behulpzaam om verschillende projecten en programma's te facilliteren. Onze belangrijkste intentie is om ieder mens aan te moedigen om te realiseren dat ze het vermogen hebben om anderen te helpen. Dat ze vanuit zichzelf kunnen bijdragen aan de gemeenschap waarin ze wonen en de wereld waarin we leven. Daarom hebben we ook een transparant vrijwilligersprogramma ontwikkeld in Nepal.

Er staat uitgebreide informatie over vrijwilligerswerk op deze website en een gesprek of Skype met Coen Völker (zelf ook een vrijwilliger) Email Coen kan ook worden afgesproken. Coen is vrijwilligerscoordinator voor Nederland en hij kan samen met je jouw persoonlijke situatie bespreken voordat je naar Nepal gaat om zo een passend project vinden. We zullen één of meerderen projecten voor je zoeken en bespreken wat de kosten zijn en hoe jouw donaties worden gebruikt. Vrijwilligers in het verleden hebben bijgedragen aan kinderhuizen, dorpsscholen, medische gezondheidskampen en milieuprojecten.