Sponsor een kind in Nepal

Sponsoring a child in one of our Children Homes in Nepal

Het loont om een kind te sponsoren uit één van onze kindertehuizen, zodat het de kans krijgt het maximale te halen uit de in Nepal beschikbare schoolopleiding. Het geeft hen een betere ondergrond in de hoofdvakken en in Engels, vereist voor vervolgonderwijs , en een grotere kans te slagen voor het “Iron Gate” eindexamencertificaat.

Voor deze kinderen zien wij onderwijs als prioriteit nummer 1!!!

“Sponsorship” dekt de kosten van:

Schoolgeld, schooluniformen, boeken, pennen, schoolexcursies, incidentele kosten en lunches. Bovendien eenmaal per jaar een medische check-up en een setje schoolkleding. Voor babies, peuters en kleuters wordt de “pre-school” gesponsord. Zonodig worden luiers en aanvullende medische zorg verstrekt.

Als u geld en\of tijd hebt: u kunt echt het verschil maken voor een kind. Hebt u geld en tijd voldoende, dan kunt u ook het gesponsorde kind bezoeken!

Voor 650 euro per jaar kunt u de sponsor van een kind worden!

AHet liefst zouden wij voor de kinderen continuïteit en veiligheid willen bewerkstelligen d.m.v. langdurige sponsoring. Maar wij begrijpen wel dat niet iedereen hiertoe in staat is. Mocht dit niet tot uw mogelijkheden behoren, dan zijn wij ook heel blij met een eenmalige donatie.

Toekomst spaarfonds

Er is ook een “toekomst spaarfonds”, bedoeld als spaarfonds voor “als het kind 18 jaar wordt” en een universitaire studie wil volgen, een eigen zaak wil beginnen, of gaat trouwen. Als u hier niet aan mee kunt doen, zoeken wij hiervoor andere sponsors. Dan heeft het kind 2 sponsors.

Dit toekomstige spaarfonds is bedacht door Sarada, èèn van de moeders van onze tehuizen, omdat zij de problemen zag die ontstonden, als kinderen volwassen werden en na hun 18e verjaardag in de steek gelaten werden, en terugvielen in hun oude gedrag van drugs en prostitutie. Omdat wij streven naar lange termijn oplossingen voor onze kinderen, zou het fijn zijn als u ons daarbij financieel kunt helpen, totdat deze kinderen zonder hulp op eigen benen kunnen staan. Bent u hiertoe niet in staat, laat het ons zo snel mogelijk weten.

Voor meer informatie over sponsoring van een kind, achtergrond, foto’s: neem contact op met Kira Kay emailor  Coen Volker email

Wij gaan door met het uitbreiden van onze “kindertehuis projecten”. We zijn ook begonnen met het sponsoren van kinderen, die thuis bij hun ouders wonen, zodat ook zij gebruik kunnen maken van ons onderwijsprogramma.